Boxholmshus

AB Boxholmshus är Boxholms kommuns allmännyttiga bostadsföretag som äger och förvaltar lägenheter och lokaler i kommunen.

Vi äger hyreslägenheter, kommunala fastigheter, sim- och sporthall samt att AB Boxholmsteknik (dotterbolag) för kommunala tekniska anläggningar inom Vatten och avlopp samt renhållning. Vi ansvarar även för gator och parker inom kommunen.
AB Boxholmshus har idag ett femtiotal medarbetare som gör allt för att du ska ha ett tryggt och bekvämt boende med bra service och medinflytande.


AB Boxholmshus, Storgatan 28, Box 51, 590 10 Boxholm. Telefon: 0142-896 00. Fax: 0142-500 38. E-post: info(at)boxholmshus.se