Boxholmshus

Renovering och underhåll i lägenhet


I AB Boxholmshus ingår lägenhetsunderhållet i hyran.

Vid en kontakt med fastighetstekniker Johan Jakobsson tel. 0722-04 71 36 kan du komma överens om ett hembesök och en bedömning om det är dags för renovering/underhåll i din lägenhet.

AB Boxholmshus, Storgatan 28, Box 51, 590 10 Boxholm. Telefon: 0142-896 00. Fax: 0142-500 38. E-post: info(at)boxholmshus.se