Boxholmshus

Trapphus - källarförråd

Betrakta trapphuset där du bor som en del av din lägenhet. Om alla hyresgäster i uppgången känner ansvar för att det hålls snyggt där, bidrar det mycket till trivseln i huset.

Vi har förstås personal som städar trapphusen, men tänk på att allt merarbete kan komma den enskilde hyresgästen till last i form av höjd hyra. Kostnaden för onormalt slitage, skadegörelse och en nedklottrad vägg påverkar alltid hyran.

Tänk på att inte ställa saker som cyklar, barnvagnar, rullatorer och skor, i trappan eller utanför dörren. Det hindrar inte bara grannar och vår personal när trapphuset ska städas, utan framförallt utryckningpersonal om en olycka händer.

Tänk också på brandfaran - ställ ej brännbart material i trapphuset, förråd eller garage.

AB Boxholmshus, Storgatan 28, Box 51, 590 10 Boxholm. Telefon: 0142-896 00. Fax: 0142-500 38. E-post: info(at)boxholmshus.se