Boxholmshus

Uppsägninga av hyresavtal

En uppsägning av hyresavtal ska alltid ske skriftligt. På baksidan av ditt hyresavtal finner du uppsägningen. 

Den normala uppsägningstiden för en lägenhet hos AB Boxholmshus är tre månader. Vid avflyttning till ålderdomshem/servicehem är uppsägningstiden en månad. Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad.

Uppsägningstiden räknas från sista dagen i den månad som uppsägningen kommer oss tillhanda.

AB Boxholmshus, Storgatan 28, Box 51, 590 10 Boxholm. Telefon: 0142-896 00. Fax: 0142-500 38. E-post: info(at)boxholmshus.se