Boxholmshus

Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy

Så snart en lägenhet blivit uppsagd så strävar vi att så snart som möjligt erbjuda en ny hyresgäst lägenheten.

Lediga lägenheter

Vi presenterar lediga lägenheter på vår hemsida löpande. Vi tilldelar lägenheten efter de sökande hyresgäster efter kötid och en avstämning sker så att boendekrav stämmer överens med lägenheten såsom kreditprövning mm.

Lägenhetsbyte

För att ett byte skall beviljas måste hyresgästen bott minst ett år hos oss. Kontroll sker avseende ekonomi och skötsel av lägenheten innan bytet beviljas. Är det eventuella skador som upptäckts vid besiktning skall dessa vara reglerade innan bytet. Vid byte gäller ordinarie uppsägningstid för den lägenhet som lämnas.

Uppsägningstiden är tre kalendermånader med ett undantag och det är när en hyresgäst avlider, då har dödsboet en kalendermånads uppsägningstid.  

Upplåtelse i andra hand Hyresgästen får inte hyra ut sin lägenhet i andra hand utan hyresvärdens medgivande. När en hyresgäst önskar hyra ut sin lägenhet i andrahand skall hyresgästen inkomma med en andrahandsansökan, av båda parterna, undertecknad. Kopia på andrahandskontrakt skall lämnas senast 4 veckor innan uthyrningen avses påbörjas. Den hyresgäst som innehar förstahandskontraktet är den som är ansvarig för lägenheten och kan ställas till svars för tex utebliven hyresbetalning, skadegörelse eller störningar.

AB Boxholmshus, Storgatan 28, Box 51, 590 10 Boxholm. Telefon: 0142-896 00. Fax: 0142-500 38. E-post: info(at)boxholmshus.se