Boxholmshus

Information till boende i Bjursholm!

AB Boxholmshus och Boxholms Kommun kommer under v. 51 att börja markplaneringen av tomter utmed Gösvägen och Abborrevägen. Arbetet beräknas vara klart den 15 april 2018.

Under v. 2 beräknas arbetet med maskiner påbörjas i området. Detta kan medföra leriga och nedsmutsade vägar och begränsad framkomlighet.


AB Boxholmshus, Storgatan 28, Box 51, 590 10 Boxholm. Telefon: 0142-896 00. Fax: 0142-500 38. E-post: info(at)boxholmshus.se