Boxholmshus

Vi inför parkeringstillstånd på parkeringarna Dalgårdsgatan 1-11 och Dalgårdsgatan 2-12

Hyresgäster erhåller ett parkeringstillstånd till sin bil. Om man är behov av ett tillstånd till, kvitterar man ut ett till en kostnad av 800 kronor. Summan gäller även om man tappar bort ett parkeringstillstånd. Detta ska lämnas till oss vid avflytt. Vid misstanke om kopierat tillstånd riskerar man att få det indraget.

Vi har tre handikapp parkeringar vid Dalgårdsgatan 5 varav en förhyrd. Besöksparkeringar, 4 timmar har placerats ut på alla fyra parkeringarna.

Om man har gäster som kommer övernatta några dygn är hyresgästen välkommen att låna ett tillstånd den tiden besökanden är här.

Parkeringsplatserna är endast avsedda för boende och parkerade fordon skall vara i körbart skick, besiktigade och bilskatten ska vara betald. Om det finns omständigheter att bilen inte är körbar och den blir stående under en kortare period kontakta Boxholmshus som sedan informerar Securitas.

Eftersom obehöriga parkerar på dessa parkeringar inför vi detta och hoppas att ni hyresgäster ska få mer tillgång till en parkering där ni bor.

 

AB Boxholmshus, Storgatan 28, Box 51, 590 10 Boxholm. Telefon: 0142-896 00. Fax: 0142-500 38. E-post: info(at)boxholmshus.se