Boxholmshus

Affärsidé

AB Boxholmshus är ett allmännyttigt bostadsbolag och vi har till syfte att:

  • medverkar till utvecklingen av bostadsmarknaden inom kommunen
  • äga och förvalta fastigheter
  • bedriva verksamhet i sim- och sporthall

AB Boxholmsteknik ansvarar för att tillgodose kommuninvånarna med:

  • vatten och avlopp
  • renhållningAB Boxholmshus, Storgatan 28, Box 51, 590 10 Boxholm. Telefon: 0142-896 00. Fax: 0142-500 38. E-post: info(at)boxholmshus.se