Boxholmshus

Företagsfakta

AB Boxholmshus med dotterbolag AB Boxholmsteknik har idag ca 48 anställda och omsätter ca 82 miljoner kronor. Balansomslutningen är på 313 miljoner kronor. Bolagets soliditet ligger runt 13% och resultat uppgår till 5 661 tkr. Vi äger hyresfastigheter, förskolor- och skolbyggnader, äldreboenden, sim- och sportanläggningar samt kulturfastigheter m.m.AB Boxholmshus, Storgatan 28, Box 51, 590 10 Boxholm. Telefon: 0142-896 00. Fax: 0142-500 38. E-post: info(at)boxholmshus.se