Boxholmshus

AB Boxholmshus styrelse 2015-2019

Boxholmshus har en politiskt sammansatt styrelse som sammanträder ca 5-7 gånger om året. Platserna i styrelsen fördelas enligt mandaten i senaste valet.


Ordförande Vice ordförande

Kerstin Olefalk-Palm (S) Henrik M Carlsson (M)


Ordinarie ledamot

Kerstin Olefalk-Palm

Ian Jamieson 

Henrik M Carlsson 

Åke Sandberg 

Annika Adolfsson

Stig Johansson 

Conny Abrahamsson 


Suppleant

Ann-Mari Flink 

Kjell Beims

Staffan Leufvén

Ann-Britt Stenward 

Ronny Samuelsson

Ann-Charlotte Mård 

Thomas Olsson


AB Boxholmshus, Storgatan 28, Box 51, 590 10 Boxholm. Telefon: 0142-896 00. Fax: 0142-500 38. E-post: info(at)boxholmshus.se