Boxholmshus

AB Boxholmshus styrelse 2015-2019

Boxholmshus har en politiskt sammansatt styrelse som sammanträder ca 5-7 gånger om året. Platserna i styrelsen fördelas enligt mandaten i senaste valet.


Ordförande Vice ordförande

Kerstin Olefalk-Palm (S) Henrik M Carlsson (M)


Ordinarie ledamot

Kerstin Olefalk-Palm (S)

Ian Jamieson (C)

Henrik M Carlsson (S)

Åke Sandberg (M)

Annika Adolfsson (S)

Stig Johansson (M)

Conny Abrahamsson (S)


Suppleant

Ann-Mari Flink (S)

Kjell Beims (KD)

Staffan Leufvén (C)

Ann-Britt Stenward (M)

Ronny Samuelsson (S)

Ann-Charlotte Mård (S)​

Thomas Olsson (S)


AB Boxholmshus, Storgatan 28, Box 51, 590 10 Boxholm. Telefon: 0142-896 00. Fax: 0142-500 38. E-post: info(at)boxholmshus.se