Boxholmsteknik logga

Sophämtning hos hushållen

AB Boxholmshus ansvarar för sophämtningen i kommunen. Vid veckor med extra helgdagar kan hämtningen ske någon annan veckodag.

Om du har frågor om avfall är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. 

• Om sopbilen missat att tömma ditt sopkärl. Om du ställt fram kärlet vid tomtgräns, senast kl 6 på morgonen, kostar det inget extra.
• Om du har flyttat eller byggt nytt hus. Meddela oss din nya adress, vem som tagit över din fastighet och från och med vilket datum.

Kontakta Miljö & Hälsa om du vill:
• ha förlängt hämtningsintervall
• ha uppehåll i hämtning
• dela sopkärl med gränsgrannen
• kompostera matavfall


Tänk på att kärlet ska vara utställt senast kl 06.00.

Veckodag

Område

 

Måndag jämn

Andersbovägen – Hallången – utmed g:a 32:an - Strålsnäs

 

Tisdag jämn

Ringvägen – Timmerö – ”Förstan” – Nygatan - Dalen

 

Onsdag jämn

Fällhagen - Flemminge

 

Torsdag jämn

Fastighetsnära insamling i flerfamiljshusområden

 

Fredag jämn

Insamling av hushållsavfall från verksamheter, större fastigheter i Boxholms tätort

 

Måndag ojämn

Malexander och Blåvik

 

Tisdag ojämn

Ulrikavägen – Gökshult – Skärlunda – Björke – Stålfall – Hultkil - Grönlund

 

Onsdag ojämn

Rv 32 mot Bleckenstad – Ekeby – Rinna – Hageby - Lagnebrunna – Ljungstorp

 

Torsdag ojämn

Sättravägen – Mossebo – Tingkullanäs – samt utmed Rv 32

 

Fredag ojämn

Insamling av hushållsavfall från verksamheter, större fastigheter i Boxholms tätort

 

 


Vid tveksamheter, kontakta kundtjänst på tel. 0142 - 89694

AB Boxholmshus, Storgatan 28, Box 51, 590 10 Boxholm. Telefon: 0142-896 00. Fax: 0142-500 38. E-post: info(at)boxholmshus.se