Boxholmsteknik logga

Avfallshantering för verksamheter

Verksamhetsavfall från småföretagare tas emot mot avgift på Boxholms återvinningscentral. Allt avfall som uppkommer då du som företagare utför ett arbete hos någon, även hos privatpersoner, räknas som verksamhetsavfall.

Kontakta personal innan avlämning sker.

AB Boxholmshus, Storgatan 28, Box 51, 590 10 Boxholm. Telefon: 0142-896 00. Fax: 0142-500 38. E-post: info(at)boxholmshus.se