Boxholmsteknik logga

Styrande dokument avfall och återvinning


Här kan du ta del av de dokument som har tagits fram och styr verksamheten för Boxholms kommun avseende hantering av avfall och återvinning,

AB Boxholmshus, Storgatan 28, Box 51, 590 10 Boxholm. Telefon: 0142-896 00. Fax: 0142-500 38. E-post: info(at)boxholmshus.se