Boxholmsteknik logga
Kontakta oss
All personal
Kundtjänst

VA/Avfallsavdelningen

 Våra verksamheter:

  • Dricksvattenproduktion
  • Avloppsvattenrening
  • Avfallshantering
  • Ledningsnät


Journummer

Behöver du hjälp efter kontorstid ring 011-14 96 40.

I nödsituation ring SOS Alarm 112.

AB Boxholmshus, Storgatan 28, Box 51, 590 10 Boxholm. Telefon: 0142-896 00. Fax: 0142-500 38. E-post: info(at)boxholmshus.se