Boxholmsteknik logga

Information till allmänheten om vattenbrist!

Låga grundvattennivåer
Det senaste året har varit både regn- och snöfattigt, det gör att grundvattennivåerna just nu är väldigt låga i hela regionen.

Om du har egen brunn
När du har egen vattenförsörjning är det du som fastighetsägare som har ansvaret för att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att vattnet har en godkänd kvalitet.

Därför bör du skaffa dig kunskap om din vattenförsörjning så att du kan ställa rätt krav om du behöver göra åtgärder, till exempel om du behöver göra en ny brunn eller installera vattenfilter.

Faktablad om vad du kan göra om brunnen sinar (Länk)

Låga grundvattennivåer - om du har egen brunn som sinat

Mer info HÄR!PDF

Om du har kommunalt vatten
Det kommunala dricksvattnet i Boxholms kommun tas från sjön Sommen. Vattennivåerna i Sommen är just nu lägre än vanligt, men i dagsläget ser detta inte ut att påverka det kommunala vattnet.

Kommunen bevakar utvecklingen och kommer att vidta åtgärder om situationen kräver det.

Läs mer om vattensituationen

Krisinformation.se om vattensituationen 2017länk till annan webbplats
AB Boxholmshus, Storgatan 28, Box 51, 590 10 Boxholm. Telefon: 0142-896 00. Fax: 0142-500 38. E-post: info(at)boxholmshus.se