Boxholmsteknik logga

Samråd enligt 6 kap miljöbalken i fråga om miljödom
för vattenverksamhet vid Malexanders vattentäk, Boxholms kommun

AB Boxholmsteknik avser att söka tillstånd för vattenuttag vid Malexanders vattentäkt

AB Boxholmsteknik är huvudman för kommunens allmänna vattenanläggningar, till vilka även de kommunala vattentäkterna hör. I vårt uppdrag ingår också att fullgöra kommunens skyldighet att skydda sitt vatten och trygga en långsiktig vattenförsörjning.

Idag är allmän praxis och rekommendation att alla kommunala dricksvattentäkter bör ha ett tillstånd för sitt vattenuttag. Boxholmsteknik kommer därför att ansöka om ett tillstånd för uttag av grundvatten vid Malexanders vattentäkt i enlighet med Miljöbalkens 11 kapitel. Uttaget vid vattentäkten har pågått sedan 1960-talet, vilket i praktiken innebär att ingen förändring jämfört med dagens situation kommer att ske. Nu vill vi ge dig möjlighet att ta del av förslaget och att komma med dina synpunkter.

Frågor och synpunkter                                                                                    Om du har några synpunkter behöver vi ha dem i skriftlig form senast den 14 maj 2018. Det är viktigt att du anger namn, adress eller fastighetsbeteckning samt telefonnummer.

Hör av dig till AB Boxholmsteknik Box 51 590 10 Boxholm.                      E-post: info@boxholmshus.se                                                                      Telefon: 0142-89552

Samrådsunderlag till fastighetsägare finns HÄR!PDF

AB Boxholmshus, Storgatan 28, Box 51, 590 10 Boxholm. Telefon: 0142-896 00. Fax: 0142-500 38. E-post: info(at)boxholmshus.se