Boxholmsteknik logga


Bolaget är huvudman och har uppdrag att sköta vatten-/avlopp och renhållningsverksamhet inom Boxholms kommun.


Öppettider återvinningscentralen

Sophämtning avseende  hushållsavfall

Här kan kan du se information avseende akuta vattenläckor mm som berör allmänheten

AB Boxholmshus, Storgatan 28, Box 51, 590 10 Boxholm. Telefon: 0142-896 00. Fax: 0142-500 38. E-post: info(at)boxholmshus.se