Boxholmsteknik logga

Dagvatten

Dagvatten är regnvatten och smältvatten från tak och andra ytor samt dräneringsvatten kring husgrunder.

Det finns olika sätt att ta hand om sitt dagvatten. Ta reda på om du har möjlighet att koppla dagvattnet till en kommunal dagvattenledning. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att dagvattenhanteringen på din tomt fungerar.

AB Boxholmshus, Storgatan 28, Box 51, 590 10 Boxholm. Telefon: 0142-896 00. Fax: 0142-500 38. E-post: info(at)boxholmshus.se