Boxholmsteknik logga

Kontroll och kvalitet

Miljö och hälsa är den myndighet som utför den offentliga kontrollen av vattenkvaliteten. Kommunens ansvar sträcker sig till tappkran för respektive fastighet och avser kallvatten. Utöver den offentliga kontrollen tas regelbundet prover för att kontrollera vattenkvaliteten. Proverna tas vid vattenverken samt ute hos konsumenterna. Vid analyserna kontrolleras vattnets kemiska egenskaper och bakterieinnehåll. 


AB Boxholmshus, Storgatan 28, Box 51, 590 10 Boxholm. Telefon: 0142-896 00. Fax: 0142-500 38. E-post: info(at)boxholmshus.se