Boxholmsteknik logga

Ledningsnät

AB Boxholmsteknik är ägare och ansvarar för drift, underhåll och nyanläggning av ledningar inom det kommunala ledningssystemet.

Ledningsnätet består av ca 6 mil kallvattenledningar som förser abonnenterna med dricksvatten och ca 14 mil avloppsledningar som transporterar bort spillvatten till avloppsreningsverken samt dagvattenledningar för regn och smältvatten.


AB Boxholmshus, Storgatan 28, Box 51, 590 10 Boxholm. Telefon: 0142-896 00. Fax: 0142-500 38. E-post: info(at)boxholmshus.se